Herregården: Berritzgård Gods - beliggende på vejen mod Guldborg på Kogangen.
Nuværende ejer : Fredrik lensbaron Rosenørn-Lehn.
Ingen offentlig adgang